ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ในโครงการ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 10” วันที่ 21 พค.2560 ณ วัดบ้านไร่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา