หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

650 บาท/ราคาปกติ 830 บาท
 • สำหรับผู้มีประวัติความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
 • 1.ตรวจปัสสาวะ
 • 2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • 3.ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • 4.ตรวจการทำงานของหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

750 บาท/ราคาปกติ 940 บาท
 • สำหรับผู้ที่วางแผนแต่งงานและต้องการมีบุตร
 • 1.ตรวจปัสสาวะ
 • 2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • 3.ตรวจหมู่เลือดเอบีโอและ อาร์เอช
 • 4.ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส
 • 5.ตรวจการติดเชื้อไวรัสเอดส์
 • 6.ตรวจการติดเชื้อหัดเยอรมัน
 • 7.ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง

950 บาท/ราคาปกติ 1205 บาท
 • สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น เบาหวาน หัวใจ โรคกระดูก และข้อต่อ
 • 1.ตรวจปัสสาวะ
 • 2.ตรวจอุจจาระ
 • 3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • 4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • 5.ตรวจการทำงานของไต
 • 6.ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • 7.ตรวจการทำงานของตับ
 • 8.ตรวจโรคเกาท์
 • 9.ตรวจการทำงานของกระดูก

โปรแกรมตรวจติดตามโรคเบาหวาน

650 บาท/ราคาปกติ 800 บาท
 • สำหรับผู้ทีมีประวัติและต้องการติดตามโรคเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 • 1.ตรวจปัสสาวะ
 • 2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • 3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • 4.ตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี
 • 5.ตรวจการทำงานของไต
 • 6.ตรวจระดับไขมันในเลือด

โปรแกรมตรวจมะเร็ง (ชาย)

950 บาท/ราคาปกติ 1220 บาท
 • สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะแฝงของมะเร็ง
 • *ชุดสารบ่งชี้มะเร็งชาย
 • 1.ตรวจการทำงานของตับ
 • 2.ตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและลำไส้
 • 3.ตรวจมะเร็งตับ
 • 4.ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

โปรแกรมตรวจมะเร็ง(หญิง)

1550 บาท/ราคาปกติ 1920 บาท
 • สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะแฝงของมะเร็ง
 • *ชุดสารบ่งชี้มะเร็งหญิง
 • 1.ตรวจการทำงานของตับ
 • 2.ตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและลำไส้
 • 3.ตรวจมะเร็งตับ
 • 4.ตรวจมะเร็งเต้านม
 • 5.ตรวจมะเร็งรังไข่

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานโรงงาน

650 บาท/ราคาปกติ 870 บาท
 • สำหรับสถานประกอบการที่ห่วงใยสุขภาพของพนักงานในองค์กร และผู้ที่สมัครเข้าทำงาน
 • 1.ตรวจปัสสาวะ
 • 2.ตรวจอุจจาระ
 • 3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • 4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • 5.ตรวจการทำงานของไต
 • 6.ตรวจการทำงานของตับ
 • 7.ตรวจสารตะกั่ว

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวัยทำงาน

450 บาท/ราคาปกติ 950 บาท
 • สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี เพื่อการดูแลเอาใจใส่สุขภาพและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • 1.ตรวจปัสสาวะ
 • 2.ตรวจอุจจาระ
 • 3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • 4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • 5.ตรวจการทำงานของไต
 • 6.ตรวจโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์
 • 7.ตรวจเอนไซม์ของตับ

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน

850 บาท/ราคาปกติ 1040 บาท
 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 25-44 บีหรือบุคคลที่ต้องเผชิญกับความเครียดจาการทำงานไม่มีเวลาออกกำลังกาย บริโภคึอากหารที่มีไขมันสูง สูบบุหรีหรือดื่มสุรา
 • 1.ตรวจปัสสาวะ
 • 2.ตรวจอุจจาระ
 • 3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • 4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • 5.ตรวจการทำงานของไต
 • 6.ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • 7.ตรวจการทำงานของตับ

อัตราค่ารักษาพยาบาล

Download (PDF, 515KB)