หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

การตรวจสุขภาพสามารถตรวจหาอะไรได้บ้าง

  1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ) เป็นการหาปริมาณเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือดได้ เพื่อทราบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเช่นมีภาวะซีดหรือไม่ ความผิดปกติรูปร่างของเม็ดเลือดแดงหรือไม่ เช่น เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวเช่นเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือไม่ หรือมีการอักเสบติดเชื้อในร่างกาย เป็นต้น
  2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ) เป็นการตรวจหาภาวะเบาหวาน หรือเริ่มมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเพื่อเป็นการป้องกันหรือ การควบคุมและดูแลสุขภาพก่อนจะเป็นเบาหวานได้ และในผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นมีพันธุกรรมเป็นเบาหวาน
  3. ตรวจหาระดับไขมัน (cholesterol/Triglyceride) ) หากพบมีค่าสูงอาจมีความเสี่ยงเป็นเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดสมองตีบทำให้ขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง และมีความดันสูง อาจทำให้เส้นเลือดที่มีขนาดเล็กๆ ที่สำคัญแตกได้หากทราบว่ามีภาวะไขมันสูงทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและออกกำลังกาย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงได้ หรือปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาแต่เนิ่นๆ
  4. ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine) เพื่อดูภาวะว่าไตมีการทำหน้าที่ผิดปกติหรือไม่ มีความเสี่ยงเป็นโรคไตหรือไม่
  5. ตรวจหากรดยูริค (Uric acid) เพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์ ผู้ที่มีภาวะกรดยูริคสูงควรควบคุมอาหารพวกยอดอ่อนของพืช หน่อไม้ เครื่องในสัตว์
  6. ตรวจการทำงานของตับ (AST,ALT,ALP, Bilirubin) เพื่อดูภาวะว่าตับทำงานเป็นปกติดีหรือไม่มีภาวะตับอักเสบหรือไม่ ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น จากยา ไวรัสตับอักเสบ หรือ มีการอุดตันของท่อน้ำดี เป็นต้น
  7. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆ (Tumor marker) เพื่อทราบภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง หรือมีความเสี่ยงจากพันธุกรรม มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นต้น
  8. การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)เป็นการตรวจภาวะที่มีโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ หากพบสูงอาจมีการทำงานของไตผิดปกติ และเป็นเบาหวาน ตรวจดูความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ การอักเสบหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
  9. การตรวจอุจจาระ (Stool examination)เพื่อหาพยาธิต่างๆ การติดเชื้อในลำไส้ เป็นต้น
  10. การตรวจหาโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) โรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ บี และ ซี เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบสภาพร่างกายและสามารถป้องกันไว้ก่อนจะติดเชื้อได้ เช่น การรับวัคซีน และปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มแรก เป็นต้น
https://pixabay.com/photo-1338728/