การตรวจประเมินขอรับรองใหม่ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

การตรวจประเมินขอรับรองใหม่ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินขอรับรองใหม่ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการรถเอกซเรย์ ร่วมงานวันวัณโรคสากล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ บริการรถเอกซเรย์ ร่วมงานวันวัณโรคสากล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ,สำนักงานตลาดไท และ สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อ คัดกรองประชาชนทั่วไป  ในวันวัณโรคสากล ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.ภาควิชากายภาพบำบัด

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.ภาควิชากายภาพบำบัด

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ นศ.ภาควิชากายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพพนง.บริษัท ซีพีเอฟ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพพนง.บริษัท ซีพีเอฟ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...