ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครรังสิตเพียรปัญญา และโรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครรังสิตเพียรปัญญา และโรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นักเรียน โรงเรียนเทศบาลนครรังสิตเพียรปัญญา และโรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุขภาพของเด็กในการเรียน เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นักเรียนโรงเรียนดวงกมล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นักเรียนโรงเรียนดวงกมล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นักเรียน โรงเรียนดวงกมล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุขภาพของเด็กในการเรียน เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นักเรียน โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์  และโรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นักเรียน โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์ และโรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นักเรียน โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์ และโรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์ 200 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุขภาพของเด็กในการเรียน เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นร. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นร. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นร. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสุขภาพของเด็กในการเรียน เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 สามารถติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นร. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นร. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. บริการตรวจสุขภาพแก่ เด็ก นร. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมของสุขภาพของเด็กในการเรียน เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่...