ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป ในงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560