ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
มธ. ร่วมกับ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ ประชาชนทั่วไป ณ วัดป่าประชาสามัคคีธรรม อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/