ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ.
จัดอบรมการเรื่อง ” Method validation and Verification ”
โดยคุณสิริภากร แสงกิจพร ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และทีมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากร วันที่ 12 กันยายน 2561

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/