ดูแลสุขภาพจากภายใน ด้วยบริการของเรา กับส่วนลด 10%

ดูแลสุขภาพจากภายใน ด้วยบริการของเรา กับส่วนลด 10%

ศูนย์บริการสุขภาพ ให้บริการ การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี :Healthy Check-up programs ตรวจเลือด (Routine blood test ) เช่น Glucose, cholesterol, AST, ALT, ALP, HBA1c ตรวจเลือดเฉพาะทาง : Special blood test เช่น: ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Tumor markers),...
ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ รร.บ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ รร.บ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ รร.บ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 มิย. 2561 ตามตามภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/groups/bu.ahstu/ นอกจากนี้  ศูนย์บริการสุขภาพ ยังให้บริการ...
ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพ

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด...