ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านหลักการความปลอดภัยบุคลากรการวิจัยและการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการ”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านหลักการความปลอดภัยบุคลากรการวิจัยและการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการ”

Warm Welcome  Professor and Students From  The Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology  University of Santo Tomas, Philippines

Warm Welcome Professor and Students From The Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology University of Santo Tomas, Philippines

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ นศ.เทคนิคการแพทย์

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ นศ.เทคนิคการแพทย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ Asian Institute in Statistical Genetics and Genomics (1st Asian Workshop) 18-19 ธันวาคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ Asian Institute in Statistical Genetics and Genomics (1st Asian Workshop) 18-19 ธันวาคม 2560

แถลงข่าวหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อการจัดการนวัตกรรมโลกอนาคต

แถลงข่าวหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อการจัดการนวัตกรรมโลกอนาคต

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัด Lunch Symposium ในหัวข้อเรื่อง Pitfall of Antimicrobail susceptibility testing  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารบรรยายและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัด Lunch Symposium ในหัวข้อเรื่อง Pitfall of Antimicrobail susceptibility testing วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารบรรยายและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรมส่วนภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ในงาน Tu open house จัดวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ ยิมเนเซียม 1 และภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ภาพกิจกรรมส่วนภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ในงาน Tu open house จัดวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ ยิมเนเซียม 1 และภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ดร.ปรีชา ปิตานนท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ดร.ปรีชา ปิตานนท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเก่สังคม ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต (iwin)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเก่สังคม ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต (iwin)

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ระหว่างสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ระหว่างสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์