ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ระหว่างสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ระหว่างสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active learning วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active learning วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ การสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง “ทิศทางของภาควิชาเทคนิคการแพทย์และการแก้ไขปัญหาเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาภาควิชาฯ” วันที่ 25 กรกฏาคม 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ การสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง “ทิศทางของภาควิชาเทคนิคการแพทย์และการแก้ไขปัญหาเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาภาควิชาฯ” วันที่ 25 กรกฏาคม 2560

ภาพกิจกรรมภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพัฒนาทักษะงานวิจัยด้านนวัตกรรม  ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2560

ภาพกิจกรรมภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพัฒนาทักษะงานวิจัยด้านนวัตกรรม ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2560

โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

อบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ภาควิชากายภาพบำบัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ภาควิชากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนกธ.4 (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4)ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนกธ.4 (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4)ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง