ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“สงกรานต์ เมษา สหเวชฯ รื่นเริง” 62

“สงกรานต์ เมษา สหเวชฯ รื่นเริง” 62

งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562

งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562

ประชาคมสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ประชาคมสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดี

ซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดี

MTTU STAR ครั้งที่3

MTTU STAR ครั้งที่3

หารือความร่วมมือทางวิชาการ Tsukuba และวิทย์กีฬาฯ

หารือความร่วมมือทางวิชาการ Tsukuba และวิทย์กีฬาฯ

Teknologi Mara ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์การกีฬา

Teknologi Mara ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของบุคลากร 62

โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของบุคลากร 62

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 23

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 23

กิจกรรมนำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กิจกรรมนำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเชิงรุก

ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเชิงรุก

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์