งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

โครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการดำเนินการวิจัยให้มีโอกาสขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด

โครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการดำเนินการวิจัยให้มีโอกาสขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด

ประมวลภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 21

ประมวลภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 21

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

คณบดี ผู้บริหารและอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, the Republic of the Philippines

คณบดี ผู้บริหารและอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, the Republic of the Philippines

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวช ตรวจสุขภาพนักศึกษาคณะพยาบาล

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวช ตรวจสุขภาพนักศึกษาคณะพยาบาล

ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ สวัสดีและขอพรปีใหม่ จากคณบดี

ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ สวัสดีและขอพรปีใหม่ จากคณบดี

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลนครรังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มธ. ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลนครรังสิต

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มธ นำทีมผู้บริหารมาสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มธ นำทีมผู้บริหารมาสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี

วิชาการพิสูจน์หลักฐานและการวิเคราะห์อาชญากรรม

วิชาการพิสูจน์หลักฐานและการวิเคราะห์อาชญากรรม

ฝึกปฏิบัติตรวจรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และหาลายนิ้วมือแฝง

ฝึกปฏิบัติตรวจรอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และหาลายนิ้วมือแฝง

บรรยายพิเศษ ปี 58 จากอาจารย์พิเศษผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์

บรรยายพิเศษ ปี 58 จากอาจารย์พิเศษผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์