ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

5th Joint Symposium of Thammasat University

5th Joint Symposium of Thammasat University

พิธีไหว้ครู คณะเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู คณะเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS:

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS:

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ร่วมวางพานพุ่มใน “งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561”

ร่วมวางพานพุ่มใน “งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561”

โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Economics and Business Dian Nuswantoro University in Semarang ประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Economics and Business Dian Nuswantoro University in Semarang ประเทศอินโดนีเซีย

ประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Smart EQAS training

ประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Smart EQAS training

โครงการประเพณีสงกรานต์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการประเพณีสงกรานต์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์