ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ภาควิชากายภาพบำบัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ภาควิชากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนกธ.4 (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4)ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนกธ.4 (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4)ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 21 มิถุนายน 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 21 มิถุนายน 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินรับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินรับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

โครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการดำเนินการวิจัยให้มีโอกาสขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด

โครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการดำเนินการวิจัยให้มีโอกาสขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด

ประมวลภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 21

ประมวลภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 21

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด