ภาพกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมนำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กิจกรรมนำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเชิงรุก

ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเชิงรุก

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

5th Joint Symposium of Thammasat University

5th Joint Symposium of Thammasat University

พิธีไหว้ครู คณะเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู คณะเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS:

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS:

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ร่วมวางพานพุ่มใน “งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561”

ร่วมวางพานพุ่มใน “งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561”