ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร และผู้ที่สนใจ ทางสาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ

“ความสำคัญของการพิสูจน์หลักฐานกับกระบวนการยุติธรรม : กรณีศึกษาปัญหาระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้อง 2014 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บรรยายโดย พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ และ พลตำรวจเอก อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์

สนใจลงทะเบียนที่ : https://goo.gl/1DDuKF

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook สาขานิติวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์สาขานิติวิทยาศาสตร์