Select Page

รายชื่อนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ที่ทำผลงานในการแข่งขันซีเกมส์ 2017
1. นางสาวมนัสยา ซีมากร ชั้นปี 2 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬากอล์ฟ ประเภททีมหญิง

2. นายจิรายุ ปรีนารัมย์ ชั้นปี 4 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬากรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4×400ม. ชาย

3. นายมูฮัมหมัด อุสมานมูซา ชั้นปี 2 การจัดการการกีฬา 1เหรียญทอง กีฬาฟุตซอล

4. นางสาวสุภิรา กลั่นบุศย์ ชั้นปี 4 การจัดการการกีฬา 1เหรียญเงิน กีฬาบาสเกตบอล

5. นายธีรภัทร ศิริบูรณ์ ชั้นปี 3 และ สุฬินฌา บูรณพล ชั้นปี 2 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทองแดง กีฬากระโดดน้ำ ประเภททีมผสม

6. นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ ชั้นปี 2 การจัดการการกีฬา เหรียญทอง กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่คู่ผสม

7. นายสุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์ ชั้นปี 3 การจัดการการกีฬา เหรียญทอง กีฬากรีฑา ประเภททศกรีฑา