Select Page
นักกีฬาฟุตซอลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จากการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา นอร์ทกรุงเทพ กรมพลศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8

นักกีฬาฟุตซอลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จากการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา นอร์ทกรุงเทพ กรมพลศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คุณยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมนักกีฬาฟุตซอลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์...
นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  “โครงการทำเก้าอี้สำหรับเด็กสมองพิการ”

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “โครงการทำเก้าอี้สำหรับเด็กสมองพิการ”

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธนกฤต ตระกูลอัครธาดา และ นายภูมิพัฒน์ พงษ์สุกรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากายภาพบำบัด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “โครงการทำเก้าอี้สำหรับเด็กสมองพิการ”...
โครงการ TU Open House

โครงการ TU Open House

ฝ่ายการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “TU Open House” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารปิยชาติ อาคารราชสุดา และอาคาร ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง...
โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบัณฑิตต่อคณะสหเวชศาสตร์และสังคม

โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบัณฑิตต่อคณะสหเวชศาสตร์และสังคม

ฝ่ายการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบัณฑิต ต่อคณะสหเวชศาสตร์และสังคม ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคารปิยชาติส่วนขยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...