Select Page
โครงการการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลาย (สวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 3)

โครงการการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลาย (สวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 3)

ฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลาย (สวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 3) ในระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 22.00 น. ณ อาคารปิยชาติ อาคารราชสุดา และอาคารเมนสเตเดียม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...