ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. พรรณวิมน จริยะรัตนรัชต์ และ น.ส. พิมพ์มาดา อังกูรนราธิป นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับ Certificate of Student Forum Award ในงาน The 43rd Annual Conference of Medical Technologist of Thailand (43rd ACMTT) May 28-31,2019 at Ambassador...

***ปิดรับสมัคร โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา

***ปิดรับสมัครแล้วนะคะ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา 📌รายละเอียดการสมัคร – ใบสมัครโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา ***ผู้สมัครครบจำนวนแล้ว*** ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย มี 2 แบบค่ะ แบบที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัย แบบที่ 2 สมัครทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ร่วมกัน มีทุนสนับสนุนแบบ 2 จำนวน 2 ทุน ติดตามที่...