ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ  ครั้งที่ 2/2561

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 15 ราย ดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊ก