รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(สาขานิติวิทยาศาสตร์) คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์(สาขานิติวิทยาศาสตร์) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 [pdf-embedder...

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 [pdf-embedder...