ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬา, สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ดังไฟล์แนบ

Download Click