ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์(สาขานิติวิทยาศาสตร์) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

[pdf-embedder url=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/เปิดรับสมัคร-อ.นิติวิทย์-1-อัตรา-2-2561.pdf”]