ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

[pdf-embedder url=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/ประกาศผลการคัดเลือก-อ.6-2560.pdf”]