ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ บัดนี้การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดในเอกสารแนบด้านล่าง

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/02-05-60.pdf” profile=”3″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]