ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download (PDF, 1.22MB)