คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download (PDF, 784KB)