ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ5( เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบ 5 (เพิ่มเติม)...

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ปีการศึกษา 2561

การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ปีการศึกษา 2561 ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต...
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 Download click    ...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย  248 และ 251  ชั้น 2  อาคารปิยชาติส่วนขยาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...